Postovi

Quşlar haqda

Slika
                                                       Filimizle.ru Quşlar haqqında maraqlı faktlar 1. Quşları öyrənən elm “ornitologiya” adlanır. 2. Quşlar bir-biri ilə vizual və səs siqnallarından istifadə edərək ünsiyyət quran sosial heyvanlardır. 3. Quşlar dünyanın bütün ekosistemində, o cümlədən Antarktidada yayılmışdır. Antarktida ərazisində 46 növ quş yaşayır. 4. Hər il aprelin 1-i Beynəlxalq Quşlar Günü kimi qeyd olunur. Bayramın məqsədi - quşların növ müxtəlifliyini və sayını qorumaqdır. 5. İnsan tərəfindən bir dəfə əhilləşdirilən ilk quş “qaz”dır. 6. Hazırda planetimizdə 10 000- dən çox müxtəlif növ quş yaşayır. 7. Bütün quş növlərinin demək olar ki, üçdə ikisi tropik meşələrdə yaşayır. 8. Yer üzündə yaşayan ən balaca quşun kütləsi ən irisinin kütləsindən təxminən 66.000 dəfə azdır. 9. Dünyada ölçüsünə görən kiçik quş, uzunluğu 5.7 santimetrdən çox olmayan, çəkisi isə 2 qram olan, “kolibri” quşudur.  10. Kolibrilər dünyada geriyə uça bilən yeganə quşdur. 11. Ən böyük quş Afri

Qaranquşlar haqda

                                               Filimizle.ru Qaranquşlar Hamımız itili qanadları olan şən qaranquşları müşahidə etmişik. Deyilənə görə bu quş kimin damının altında yuva qursa həmin evdə səliqə və xoşbəxtlik olar. Qaranquşların həyatı insanlarla sıx bağlıdır. Sinəsi ağ şəhər qaranquşları səliqəli, bağlı yuvalarını daş və taxta evlərin karnizləri altında, kənd qaranquşları isə samanlıq və kənd evlərinin damları altında qurur. Onlar palçıqdan hazırladıqları açıq yuvalarını tirlərə, taxta divarların və damların çıxıntılarına bərkidir. Qaranquşların gölməçələrin kənarındakı qurumamış palçığı dimdikləri ilə gətirərək kiçik və səliqəli yuvalar tikdiyini görmüşük. Həm şəhər, həm də kənd qaranquşları yalnız həşəratlarla qidalanır. Demək olar ki, ömürlərini havada – uçaraq keçirir. Qaranquş yay fəslində yarım milyondan bir milyona qədər mığmığa, ağcaqanad və mənənə ovlayır. Havanın dəyişməsindən, ildırımdan öncə qaranquşlar alçaqdan uçur. Onların bu hərəkəti insanlarda

Develer haqda

                                      Filimizle.ru Səhraların möcüzəsi - dəvə Dəvələr quru yerlərin sakinləridirlər. Bu nəhəng heyvanlar çəkisi 500 kiloqrama çatır. Dəvələr qoşadırnaqlılar ailəsinə aiddir. Dəvələrin ayaqları uzun olur. Onların boyunları da uzun və nazikdir, başları da böyük olmur. Dəvənin dodaqları yumşaq olsa da, o tikanları ağzına ata bilir. Dəriləri qalın yun qatı ilə örtülü olur. Dəvələrin belində hörgücləri olur. Bu hörgüclərin sayına görə dəvələri birhörgüclü və yaxud ikihörgüclü adlandırırlar. Hörgüclərdə yağ ehtiyatı yığılır. Bunun sayəsində dəvələr quraqlığa asanlıqla tab gətirir. Dəvələr gövşəyən heyvanlardır. Onlar yovşan, şoran otu, dəvətikanı və saksaulla qidalanırlar. Dəvələr həftələrlə susuz qala bilirlər. 50 litrə yaxın suyu birdəfəyə içirlər. Dəvələr həm şirin həm də duzlu su içməyi bacarırlar. Birhörgüclü dəvələr Şimali Afrika və Ərəbistan səhralarında dolaşan Bədəvi ərəblərin ev heyvanıdır. Dəvələr yükdaşıyan və minik heyvanlardır. Mərkə

Tovuz quşlari haqda

Slika
                                      Filimizle.ru Qara qanadl ı tovuz quşları Adından da aydın olduğu kimi qanadları qara v ə parlaq yaşıl rəngdə olur, dişilərində isə aç ıq q əhvə və krem rəngindədir. Bala vermə yaşında olur . Aprel-may aylarında yumurtlamağa başlayırlar. Yumurtalar 8 - 16 ədəd olub kürt müddəti 28 gündür. Bax ımı v ə bəslənməsi digər tovuz quşları kimidir. Mavi-a ğ parçalı tovuz quşları Bu cinsin dişi v ə  erkəyində  mavi, a ğ v ə qəhvə rəngləri bədənin hər bölgəsinə yayılıb . Artırma 2 yaşlarında olub aprel v ə ya may aylar ında yumurtlamağa başlayırlar v ə illik yumurta qoymaları 8 - 16 ədəddir. Yenə kürt müddəti 28 gün olub bax ımı v ə qidalanması digər tovuz quşları kimi eynidir.                                           Filimizle.ru